Condiții participare

Festivalul este deschis patrulelor de eXploratori, grupurilor de seniori și liderilor de cercetași din ONCR. Pentru a putea participa la festival, toți cercetaşii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    • Să fie membru activ, eXplorator, senior sau lider al unui Centrul Local al ONCR. Centrul Local trebuie să aibă cotizația plătită la zi (trimestrul III 2015), să nu fie suspendat sau propus spre desfiinţare.
  • Să aibă o vechime în cercetăşie de minim 1 an
  • Să aibă cotizaţia către ONCR plătită la zi (adică trimestrul III 2015, inclusiv) la momentul înscrierii
  • Să aibă acordul scris al Şefului de Centrul Local (un tabel în acest sens va fi trimis din timp de către Secretariatul festivalului către liderii de grup. Tabelul va trebui semnat şi ştampilat – dacă există ștampilă – de către Şeful de Centru Local şi prezentat apoi în original în momentul înregistrării participanţilor la festival)

Patrulele de eXploratori pot participa la festival doar însoţite de un lider cercetaş adult care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Să fie cercetaş adult, major, recunoscut ca şi lider în cadrul Centrului Local de care aparţine
  • Să îşi asume responsabilitatea pentru patrula / patrulele pe care o / le însoţeşte, conform Regulamentului UP18, pe întreaga durată a festivalului
  • Să achite contribuția pentru participare
  • Rugăm patrulele de eXploratori ca la momentul trimiterii informațiilor să fie trecut și numele liderului însoților